Yatırım Süreci

Yatırıma Giriş Süreci

Kaynak Bulma

 • Girişim hızlandırma
 • Ekosistem içerisinde bağlantılar
 • Teknopark Demo günleri

İnceleme

 • Teknoloji seviyesi
 • Takım kalifikasyonu
 • Rekabet avantajı
 • Pazar değerlendirmesi
 • Finansal projeksiyon
 • Ekosistem uyumu

Değerlendirme

 • Değerlendirme komitesi analizi
 • Finansal analiz
 • Anlaşma yapısı
 • Çıkış stratejisi
 • Teknik değerlendirme
 • Araştırma ve doğrulama

Ön-yatırım Onayı

 • Durum değerlendirmesi
 • Yatırım komitesi
 • Potansiyel yatırım niyet mektubu

Durum Tespiti

 • Mali durum tespiti
 • Yasal durum tespiti
 • Operasyonel değerlendirme
 • Strateji ve iş planı değerlendirmesi

Kapanış

 • Müzakereler ve anlaşma detayları
 • Yatırım komitesi nihai onayı
 • Hisse satın alma ve ortaklık sözleşmesi
 • Hisse devri ve ortaklık sözleşmesi