Hakkımızda

TECHMINE GSYO, yaratıcı fikirler geliştirebilen, stratejik düşünme kapasitesine sahip, teknoloji ile hayatı kolaylaştıran yaratıcı beyinlere yatırım yapmaktadır. Teknoloji yaratıcılığını hedefleyen, sermaye desteği ile çığır açabilecek ve değer yaratabilecek şirketler radarımızdadır. TECHMINE GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı), 8 Haziran 2021 tarihinde SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurumu) kuruluş izni almış ve 2 Temmuz 2021 tarihinde 50 milyon TL sermaye ile kurulmuştur. 14 Eylül 2021 tarihinde yine SPK’dan faaliyet izni almıştır.

GSYO Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketleri, girişim şirketlerine yatırım yapmak amacıyla kurulmuş anonim şirketlerdir.

GSYO Şirketleri, sermayelerinin en az %51’ini girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirirler. Kuruluşlarından itibaren 3 yıl içinde en az %25 oranında halka açılmak zorundadırlar ve bu nedenle payları Borsa İstanbul’da alınıp satılabilmektedir.

GSYO’lar kurumlar vergisinden muaftırlar. GSYO’lara yatırım yapan gerçek kişiler alım satım kazançları üzerinden vergi ödemezler. Belirli sınırlamalar dahilinde gerçek ve tüzel kişiler GSYO yatırımlarını geçici olarak vergi matrahlarından düşebilmektedirler.

Kurucu Ortaklar